scroll

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest: SHIRAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą przy ulicy S. Zwierzchowskiego 1, 61-248 Poznań. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000309437, NIP 782-00-20-614, kapitał zakładowy – wpłacony: 1.047.450 zł, e-mail: biuro@shiraz-poznan.pl.
 2. Rodzaje gromadzonych danych osobowych: przy każdorazowym nawiązywaniu kontaktu, SHIRAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. prosi o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz opcjonalnie telefonu komórkowego, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytania lub uzyskania informacji o ofercie firmy. Podane dane osobowe wykorzystujemy na potrzeby obsługi przesłanego zapytania zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – zwanym inaczej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi niniejszego zapytania. Dodatkowo, możemy gromadzić dane osobowe podczas kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: obsługi zapytania i udzielenia żądanych informacji. Przekazanie danych osobowych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub kontakt poprzez adresy e-mail podane na stronie internetowej, jest przez nas traktowane jednoznacznie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych powyżej. Państwa dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.
 4. Czas przechowywania danych osobowych: obejmuje okres niezbędny do zrealizowania celów opisanych w punkcie 3. Dane osobowe mogę być przechowywane po zakończeniu świadczenia usług, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa.
 5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do treści Twoich danych,
  • prawo do sprostowania i usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – w tym celu należy bezpośrednio skontaktować się z firmą SHIRAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
 6. Przekazywanie danych osobowych: SHIRAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. nie udostępnia zgromadzonych informacji podmiotom trzecim. W wyjątkowych sytuacjach dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
 7. Zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, wszelkie dane osobowe uzyskane za pośrednictwem strony www.shiraz-poznan.pl, są przetwarzane i przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i poszanowania prawa do prywatności. Wykorzystujemy protokół SSL zapewniający poufność transmisji danych. Dodatkowo, dane osobowe przekazywane przez Państwa w formularzu, są widoczne wyłącznie dla osób uprawnionych.
 8. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

Pliki cookies

 1. To dane informatyczne, które zostają wysłane przez odwiedzany serwis internetowy i zapisane w urządzeniu końcowym Użytkownika (laptopie, smartfonie, tablecie). Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych.
 2. SHIRAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. jest podmiotem, który zamieszcza pliki cookies na urządzeniach końcowych Użytkownika oraz posiada do nich dostęp.
 3. Dane, które mogą być gromadzone poprzez wykorzystanie plików cookies to adres IP, żądanie sieciowe, data i godzina przesłania żądania, język i typ przeglądarki.
 4. Cele gromadzenia danych to: zapamiętanie odwiedzin Użytkownika, jego preferencji dotyczących strony internetowej oraz śledzenie trendów (np. sposobów przeszukiwania naszego serwisu internetowego).
 5. Gromadzone dane nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika. Nie wpływają również na urządzenia końcowe.
 6. Niewyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies przez nasz serwis internetowy skutkuje brakiem możliwości pełnego korzystania ze wszystkich funkcji serwisu.